Марияна Цибранска-Костова

Професор, дфн (2010), ръководител на Секция по история на българския език в Института за български език от 2012 г. понастоящем.

Област на научни интереси: старобългарски език, текстология и език на славянски писмени паметници, славянски юридически текстове, историческа лексикология и лексикография.

Понастоящем проф. Цибранска-Костова работи в следните по-важни проекти:

Ръководител и участник в проекта между ИБЕ и Института за лингвистика «Й. Йордан–А. Росети» на Румънската академия на науките Диастратичното вариране в лексиката на стария български и на стария румънски език;

Участник в проекта Изкуства, лтература и власт в контактните зони. Православие и Ислям. Православие и католицизъм. Прославата на властта срещу оспорването на властта. Институти на БАН и Институт по археология и история на изкуството в Клуж-Напока, РАН;

Участник в проекта на Valdemar Research Center of Medieval Studies at University of Lodz Dualist Heresies in the History of South-East Europe (9th-15th centuries), financed by the National Science Centre (Poland). Decision number: 2016/22/M/HS3/00212.

Автор на седем монографии:

1. Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюридическата книжнина. София: ДИОС, 2000. ISBN: 954-8405-32-6, 147 стр.;

2. Етюди върху кирилската палеотипия XV-XVIII в. София: Гунтенберг, 2007. ΙSBN: 978-954-617-017-0, 202 стр.;

3. Покайната книжнина книжнина на Българското средновековие IX–XVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти). София: Изд. “Валентин Траянов”, 2011. ISBN: 978-954-9928-52-5, 556 стр.;

4. Български епитимийник от XV-XVI в. София: Изд. “Валентин Траянов”, 2011. ISBN: 978954928594, 108 стр.;

5. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст (в съавторство с Елка Мирчева).  София: Изд. “Валентин Траянов”, 2012. ISBN: 978-954-99-28-61-7, 384 стр.;

6. Яков Крайков и неговият сборник “Различни потреби” между Венеция и Балканите през XVI век. София: Изд. «Валентин Траянов», 2012. ISBN: 978-954-9928-63-1, 200 стр.;

7. Старият Завет като юридически източник (наблюдения върху славянската ръкописна традиция). София: Изд. „Валентин Траянов“, 2016. ISBN: 978-954-9928-69-3, 325 стр.

Автор в “Речник на книжовния език на народна основа (по материал на Тихонравовския дамаскин от XVII в.” София: Изд. „Валентин Траянов“, 2012. ISBN: 978-954-9928-62-4.

Научните статии на проф. Цибранска са публикувани на български, английски, френски, румънски и руски в България и в други европейски страни.

Проф. Цибранска-Костова е дългогодишен преподавател по старобългарски език и история на българския език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е участвала в научни форуми в САЩ, Франция, Полша, Унгария, Русия, Румъния, Хърватска и др.

В проекта "Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире" тя участва с разработки върху оригинални произведения на средновековни автори – Патриарх Евтимий, Владислав Граматик, Матей Граматик и книжовници от Софийската книжовна школа, както върху християнските и обществените ценности според славянските правни текстове, разпространявани на Балканите и сред южните славяни.