Библиография

Здесь указаны существующие работы, посвященные проблематике проекта

 • Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 1. Dusza w oczach świata. Pod red. Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej. Warszawa: Instytut sławistyki PAN, 2016 (e-book: 978-83-64031-50-2

 • Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Jerzy Bartmiński (red.), Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

 • Język, wartości, polityka. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński. Lublin: Wydaw. UMCS, 2006.

 • Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. Nazwy wartości : studia leksykalno-semantyczne / red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska. [T.] 1. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993:

  • BARTMIŃSKI Jerzy, BRZOZOWSKA Małgorzata: Lud : profile pojęcia i ich konteksty kulturowe.

  • BOROWIECKA Ewa: Mądrość.

  • BIEŃKOWSKA Danuta: Miłosierdzie.

  • KOWALSKA Danuta: O cierpliwości.

  • PUZYNINA Jadwiga: O znaczeniu wartości.

  • BARTOL-JAROSIŃSKA Danuta: Obywatel.

  • DOKURNO Jan: Odpowiedzialność.

  • KOPER Anna: Państwo jakie jest i jakie być powinno.

  • KAROLAK Ireneusz: Patriotyzm.

  • GRZEGORCZYKOWA Renata: Pokora, pycha i pojęcia pokrewne.

  • BRZOZOWSKA Małgorzata: Praca : wybrane warianty znaczenia słowa we współczesnej polszczyźnie i ich struktura kognitywna.

  • KORŻYK Krzysztof: Prawda w konwencjonalnych metaforach języka polskiego : preliminaria.

  • ZARON Zofia: Refleksje na temat wyrażenia wierzyć ŚLIWA Dorota: Twórczość.

  • ABRAMOWICZ Maciej: Wolność .

  • SZADURA Joanna: Z badań nad autostereotypem Polaka : kryteria polskości.

 • Niebrzegowska-Bartmińska S. Świat wartości sennika ludowego // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. 1996. S. 99–112.

 • Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, red, J. Bartmiński. Lublin: UMCS, 1993.

 • Puzynina J. Słowo – Wartość – Kultura. Lublin, 1997.

 • Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 1. Red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel. Lublin: Wydaw. UMCS, 2012. T. 2: Wokół europejskiej aksjosfery, red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, 2014. T. 3. Red. J. Szadura, S. Niebrzegowska-Bartmińska, I. Bielińska-Gardziel, 2014.

 • Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów / Red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel. Lublin, 2012.

 • Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim / Pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i Ja. Puzyniny. Warszawa, 1992.